TЕОДОРА ПАВЛОВА
РЪКОВОДИТЕЛ

Родом съм от град Тополовград. Живея в град Карлово от 10 години. Омъжена съм, имам две деца. Първородната е във втори клас, а втората е в детска градина.

Завършила съм университета в Бургас – „Проф. д-р Асен Златаров“, специалност неорганични химични технологии, инженер-химик съм по професия, степен -бакалавър.

Започнах работа В СОНИК СТАРТ като социален асистент в Центъра за деца с увреждания. В период от два месеца по-късно започнах работа като възпитател и социален асистент.

Работата ми на възпитател бе да обгрижвам децата, да им организирам времето така, че те да могат да се справят максимално самостоятелно с ежедневните си задължения. От друга страна оказвах и сериозна подкрепа на родителите, за да могат да работят и да организират ежедневието си.

На по-късен етап от време отидох в Центъра от семеен тип за настаняване на деца с увреждания. Започнах като педагог и социален асистент. Работата ми беше да се занимавам с децата в образователния им процес, да учим домашните, да работим различни групови и индивидуални дейности и също така да ги обгрижвам и насочвам за постигане на  самостоятелен живот, до колкото физическото и психическото им състояние позволява това.

Година по-късно станах социален работник. Работата ми беше изцяло свързана с писане на документация. Не след дълго поех и ръководната функция на Центъра от семеен тип за деца с увреждания.

Като ръководител на ЦНСТДУ, ЦСРИ и ЦНСТПЛУ отговарям за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Оказвам методическа подкрепа на екипа. Осъществявам контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежите. Оказвам подкрепа и грижа на децата, осъществявам връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местните институции, установяване и поддържане на връзка със семействата и близките. Отговарям за организацията и качественото провеждане на социалната дейност, изготвянето и развиването на методики за работа в тази област и подготовката на отчетната документация за тази и ако е необходимо и други дейности, в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги.

Най-трудното в тази сфера е да се работи с хората, с различните етноси. Има неразбиране от една, друга или трета страна. Опитваме се да задоволяваме потребности на хората от всякакво естество. Визирам и предишната ми работа и сегашната. Удовлетворение ми носи радостта от постигнатото в работата с хората.

Трудно се взимат важни решения, трудно е и реализирането им. Решенията за определена ситуация или случай не се взимат само от мен, необходим е мултидисциплинарен екип. Такъв, какъвто според мен сме постигнали в СОНИК СТАРТ.

Като ръководител успявам да мотивирам хората, като съм наравно с тях във всяко едно отношение. Заедно сме във всичко. Като социален работник, работата е доста по-различна, но не ме притеснява, защото съм свикнала с нея от много години. Като ръководител е по-сложно, защото съм на ръководна позиция отскоро. В момента дори се сработваме с екипа, защото започнахме работа заедно и сега им е малко трудно да ме възприемат в ролята на ръководител. Стараем се да няма проблеми и всичко да върви гладко.

Нямам специално мото в живота, за мен е най-важно да имам здраво и щастливо семейство и работата да ме удовлетворява. Естествено, слагам семейството на първо място, дори и това да звучи грешно.

За мен СОНИК СТАРТ е организация за подобряване качеството на живот и социални умения на децата и възрастните в риск и техните семейства.

ЛИЛЯНА ДИШЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Дейностите, които осъществявам, целят подобряване на физическото и емоционално състояние и осигуряване на по-добро качество на живот. Оказвам подкрепа в осъществяването на основни житейски дейности, в участието в социалния и културния живот, и в различни занимания.

ДОРА СТАЙКОВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Работа като медицинска сестра над 30 години, включително и извън България. Притежавам опит в работата с хора от общността. Всекидневно полагам медицински грижи за хората, които имат нужда.

ДЕЛЯНА РАЙКОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Завършила съм Икономика и Икономика на туризма. Работата ми позволява да осъществявам контакти с много и различни хора и да придобивам ценен опит. Считам, че с малки стъпки и целенасоченост на заниманията, екипност и подкрепа се постигат добри резултати.

АНДРЕАНА ХРИСТОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Учила съм в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност Българска филология, но се наложи да преустановя обучението си поради бременност и раждане. Имам възможността да бъда част от сплотен и отговорен екип в ЦНСТПЛУИ, което ми дава самочувствие и мотивация в професионален план.

Ние сме хората, отдадени на работата си, непрестанно мотивирани да се грижим за добрият старт. Нашите знания и умения се прилагат в работата ни по-възможно най-етичния начин на базата на изградената доверителна връзка с нашите потребители. За нас е от значение всяка малка част от пъзела на живота на всеки човек, за да можем да сглобим цялостната картина.

Преодоляваме рисковете съвместно – малки и големи, и даваме всичко от себе си, за да усмихнем своите потребители. Забелязваме малките неща и ги оценяваме. Подаваме ръка на всеки, който има нужда от помощ и подкрепа. Отворени сме към идеи, мероприятия и новаторство. Доказваме, че колкото и „тъмно“ да е, винаги има „светлина в тунела“. Стараем се да превръщаме нещастните моменти от живота на потребителите в техни уроци, от които да се поучават и да се мотивират за по-щастлив живот. Най-важното за нашият екип е постигането на положителни резултати и щастието на потребителите ни.